هنرآکادمی

فضا در طراحی گرافیک چیست؟

فضا در طراحی گرافیک چیست؟

فضا در طراحی گرافیک چیست؟ بخش طراحی در زمینه ی طراحی گرافیک از عناصری بصری ساخته شده است که قالب های ساختمان طراحی هستند. از طریق مهار جلوه های هنری؛ ما این عناصر بصری را انتخاب می کنیم و آن ها را روی یک سطح در طرح اولیه مرتب می کنیم تا ایده ای را منتقل کنیم.

عناصر بصری مقدماتی ای که برای ایجاد طرح گرافیکی با هم ترکیب می شوند، شامل این موارد هستند: خط، رنگ، شکل، جنس، فضا، حالت و صفحه نگاری.

هر اثری که تولید کنید، چه مجله، پوستر، وبسایت یا تبلیغات؛ این عناصر بصری در طراحی شما نقش دارند.

فضا در طراحی گرافیک و دیزاین

فضا؛ ماهیت و پویایی یک ترکیب هنری را ایجاد می کند. در طراحی، دو نوع فضا وجود دارد: فضای مثبت و فضای منفی. فضای مثبت می تواند به عنوان فضایی دو بُعدی یا سه بُعدی شناخته شود.

فضای مثبت (Positive space)

فضای مثبت، به شکل اشیاء برمیگردد. فضای مثبت معمولا به هر چیزی که تمرکز اصلی صفحه محسوب شود، برمیگردد.

فضای منفی (Negative space)

فضای منفی در طراحی گرافیک، فضایی سفید یا خالی است که قسمتی از طراحی محسوب می شود که در میان فضای بین عناصر بصری وجود ندارد و همچنین می تواند رنگ پس زمینه ی طراحی باشد.

فضای منفی برای طراحی، مانند فضای مثبت؛ جزوی لاینفک محسوب می شود. فضای منفی دارای اهمیت بالایی است زیرا به قاب بندی و حفظ ترکیبات هنری کمک می کند و علاوه بر آن اشکال مختلف را متصل را منفصل می کند تا ارتباطات بین اشکال را فراهم آورد.

فضای منفی از آشفتگی بصری جلوگیری می کند و تصویر منظمی را ایجاد می کند که به متعادل سازی ترکیب هنری و افزایش تمرکز بیننده روی یک چیز به خصوص، کمک می کند.

چیزهایی که در طراحی، فضای مثبت و منفی را خلق می کند، آرایش و ظواهر بصری اشکال داخل ترکیب هنری هستند. در طراحی های دو بُعدی؛ مجاورت، هم پوشانی، غلظت رنگ، نور، سایه و چشم انداز می توانند به اشکال تخصیص داده شوند تا پویانمایی را ایجاد کنند.

مجاورت (Proximity) در طراحی گرافیک

فضا در طراحی گرافیک چیست؟

مجاورت به فواصل نزدیک یا دوری که اشکال از هم قرار دارند گفته می شود. مجاورت باعث ارتباطات بین اشکال می شود.

همپوشانی (Overlap) در طراحی گرافیک

فضا در طراحی گرافیک چیست؟

همپوشانی  جلوه ای است که اشکال؛ نظم یافته اند تا روی یکدیگر قرار بگیرند. این توهم باعث می شود که عنصر بالایی به مشاهده گر نزدیک تر بنظر برسد.

غلظت رنگ (Opacity) در طراحی گرافیک

فضا در طراحی گرافیک چیست؟

غلظت رنگ  جلوه ای است که اشیاء بصورت شفافی پدیدار می شوند. درجات غلظت رنگ می تواند باعث شود که عناصر، سنگین یا سبک بنظر برسند تا باعث نظم و تسلط تراکم فضا شوند. غلظت رنگ، مانع بین فضای مثبت و منفی را کمرنگ می کند. همپوشانی شفاف عناصر می تواند در ترکیبات هنری سازو کارهایی برای ایجاد توهم سه بُعدی و چشم انداز خلق کند.

نور و سایه (Light and shadow) در Graphic Design

نور و سایه می توانند کاری کنند که اشیاء، سه بُعدی بنظر برسند. سایه می تواند این توهم را ایجاد کند که یک شئ روی شئ دیگری قرار دارد و فاصله ی بین آن ها را تعیین کند.

پرسپکتیو (Perspective)  در گرافیک دیزاین

فضا در طراحی گرافیک چیست؟

Perspective از طریق آرایش، تولید و دستکاری اشکال ایجاد می شوند تا طوری بنظر برسند که گویا در زندگی واقعی پدیدار می شوند. این، جلوه ای است که اشکال هر چه جلوتر می روند؛ کوچک تر می شوند. همچنین چشم انداز از طریق استفاده از اندازه های مرتبط ؛ همپوشانی به علاوه ی تار و واضح سازی اشیاء؛ قابل دستیابی است.

در طراحی گرافیک، هیچ راهی برای تعیین عمق فضا وجود ندارد و تنها می توان ترتیب تراکم را تعیین کرد. به علاوه می توانیم از فضای مثبت و منفی برای ایجاد مرکز توجه، ایجاد تعادل، تعیین وضعیت بصری و معنای ظاهری و حسی استفاده کنیم.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *